Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

De gemeente heft een belasting op de woningen en gebouwen die opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende 12 opeenvolgende maanden opgenomen is in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit dit register, blijft de belasting verschuldigd bij het verstrijken van elke opeenvolgende periode van twaalf maanden.

Kostprijs

Behoudens eventuele vrijstelling zijn volgende heffingen van toepassing:

  • Eerste verjaardag van de inventarisatiedatum: 1.500,00 euro
  • Tweede verjaardag van de inventarisatiedatum: 2.250,00 euro
  • Derde verjaardag van de inventarisatiedatum: 3.000, 00 euro
  • Alle verjaardagen volgend op de derde verjaardag van de inventarisatiedatum: 3.000,00 euro.

Wettekst

Registratie- en belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2019.