Belasting op straatvergunningen

De gemeente heft een belasting op de straatvergunningen. Al wie voor het uitvoeren van bouwwerken of voor het plaatsen van bouwmaterialen of werktuigen het voetpad, de rijweg of parking inneemt, bezet of gebruikt is vanaf de 8ste kalenderdag na deze inname een plaatsgeld verschuldigd.

Kostprijs

Al wie voor het uitvoeren van bouwwerken of voor het plaatsen van bouwmaterialen of werktuigen het voetpad, de rijweg of parking inneemt, bezet of gebruikt is vanaf de 8ste kalenderdag na deze inname een plaatsgeld verschuldigd. Dit plaatsgeld bedraagt 0,25 EUR per m² per kalenderdag.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement op de straatvergunningen dd. 13 maart 2019.