Belasting op plaatsen van terrassen

De gemeente heft een belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen op het openbaar domein.

Procedure

De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat hij verplicht dient terug te sturen binnen de vijftien dagen.

Kostprijs

  1. Voor het plaatsen van een terras, tafels, stoelen, banken en/of zonneschermen met een maximale totale oppervlakte van 50 m2 en met een maximale breedte gelijk aan de gevelbreedte: In de periode tussen 1 maart en 31 oktober : 2 euro per m2 ingenomen oppervlakte per maand (met uitzondering van de ingenomen oppervlakte vermeld in punt 2 met een minimum van 50 euro per maand en een maximum van 250 euro per jaar. In dit geval is de belasting vermeld in punt 3 en 4 niet verschuldigd voor wat betreft dezelfde ingenomen oppervlakte.
  2. Voor het vrijwaren van (maximaal 3) parkeerplaatsen (al dan niet voor het plaatsen van een terras, tafels, stoelen, banken en/of zonneschermen) volgens de breedte van het terras en met een maximale breedte gelijk aan de gevelbreedte : In de periode tussen 1 maart en 31 oktober: 1 euro per m2 per ingenomen oppervlakte per maand met een minimum van 20 euro per maand. In dit geval is de belasting vermeld in punt 3 en 4 niet verschuldigd voor wat betreft dezelfde ingenomen oppervlakte.
  3. Voor het plaatsen van een terras, stoelen, banken en/of zonneschermen ter gelegenheid van een activiteit (bv. Berenfeesten, kermis), met een maximale totale oppervlakte van 50 m2 bedraagt de belasting 25 euro per dag. In dit geval is de belasting vermeld in punt 1 en 2 niet van toepassing voor wat betreft dezelfde ingenomen oppervlakte.
  4. Voor het plaatsen van een terras, stoelen, banken en/of zonneschermen ter gelegenheid van een activiteit (bv. Berenfeesten, kermis), met een maximale totale oppervlakte tussen 50 en 100 m2 bedraagt de belasting 50 euro per dag. In dit geval is de belasting vermeld in punt 1 en 2 niet van toepassing voor wat betreft dezelfde ingenomen oppervlakte.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement op plaatsen van terrassen van 23 januari 2019.