Belasting op niet-geadresseerde reclamebladen

De gemeente heft een belasting op de bedeling aan huis van publiciteitsbladen en –kaarten met handelskarakter, wanneer die drukwerken niet voorzien zijn van een adres.

De belasting is verschuldigd door de uitgever, of bij gebreke van deze voor de drukker, of bij gebreke van deze, door de verdeler.

Procedure

De formulieren voor de aangifte van de bedelingen aan huis vindt u in bijlage.

De belastingplichtige moet minstens 24 uren vooraf de gegevens die noodzakelijk zijn voor de aanslag aan het gemeentebestuur bezorgen.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld per verspreiding:

  • 1 blad van maximum grootte A4-formaat: 15 euro,
  • 1 blad groter dan een A4-formaat: 30 euro;
  • meer dan 1 blad niet afhankelijk van het formaat: 100 euro.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen dd. 23 januari 2019.