Belasting op exploitatie verhuurdienst voertuigen met bestuurder

De gemeente heft een belasting op de exploitatie van een verhuurdienst voor voertuigen met bestuurder.

Kostprijs

Het bedrag van de belasting voor de afgeleverde vergunningen, bedraagt 250,00 euro per jaar en per voertuig.

De bedragen worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Wettekst

Deze belasting is opgelegd door het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen aangevuld met de latere wijzigingen.