Belasting op de leegstand en onafgewerktheid van gebouwen en woningen

De gemeente heft een belasting op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen zijn in het leegstandsregister.

De belasting voor een leegstaande of onafgewerkte woning en/of gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister.

Kostprijs

Behoudens eventuele vrijstelling zijn volgende heffingen van toepassing:

  • Eerste verjaardag van de inventarisatiedatum: 1.500,00 euro
  • Tweede verjaardag van de inventarisatiedatum: 2.250,00 euro
  • Derde verjaardag van de inventarisatiedatum: 3.000,00 euro
  • Vierde verjaardag van de inventarisatiedatum: 5.000,00 euro
  • Alle verjaardagen volgend op de vierde verjaardag van de inventarisatiedatum: 5.000,00

Wettekst

Belastingreglement op de leegstand en onafgewerktheid van gebouwen en woningen goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019.