Belasting op afgifte van administratieve bescheiden

De gemeente heft een belasting op de afgifte van administratieve stukken. De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente ambtshalve of op verzoek worden uitgereikt.

Kostprijs

1° Op de afgifte van nieuwe reispassen:

 • Gewone procedure voor personen van 18 jaar en ouder: 70,00 euro.
 • Gewone procedure voor personen jonger dan 18 jaar: 35,00 euro.
 • Spoedprocedure voor personen van 18 jaar en ouder: 245,00 euro.
 • Spoedprocedure voor personen jonger dan 18 jaar: 210,00 euro.
 • Superdringende procedure voor personen van 18 jaar en ouder: 305,00 euro.
 • Superdringende procedure voor personen jonger dan 18 jaar: 270,00 euro.

2° Op de afgifte van reisdocumenten aan niet-Belgen:

 • Gewone procedure voor personen van 18 jaar en ouder: 66,00 euro.
 • Gewone procedure voor personen jonger dan 18 jaar: 41,00 euro.
 • Spoedprocedure voor personen van 18 jaar en ouder: 235,00 euro.
 • Spoedprocedure voor personen jonger dan 18 jaar: 210,00 euro.
 • Superdringende procedure voor personen van 18 jaar en ouder: 295,00 euro.
 • Superdringende procedure voor personen jonger dan 18 jaar: 270,00 euro.

3° a. Voor de afgifte via de normale procedure van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen en kaarten en verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde onderdanen: 20,00 euro;

b. Voor de afgifte via de normale procedure van de biometrische verblijfsdocumenten voor vreemdelingen: 20,50 euro;

c. Voor de afgifte via de normale procedure van de elektronische verblijfsdocumenten voor vreemdelingen: 20,00 euro;

4° a. Voor de afgifte via de normale procedure van de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar: 8,00 euro;

b. Voor de afgifte van papieren bewijs van identiteit voor niet-Belgische kinderen van minder dan 12 jaar:
2,00 euro.

5° Voor de afgifte via de spoedprocedure van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische vreemdelingenkaart en de Kids-ID:

ProcedureTarief
Spoedprocedure met levering in de gemeente de dag na de bestelling eID Belgen en vreemdelingen110,00 euro
Spoedprocedure met levering in de gemeente de dag na de bestelling Kids-ID100,00 euro
Spoedprocedure met gecentraliseerde levering de dag na de bestelling eID Belgen145,00 euro
Spoedprocedure met gecentraliseerde levering de dag na de bestelling Kids-ID Belgen 135,00 euro

6° Voor de afgifte van internationale rijbewijzen (papieren versie): 21,00 euro.

7° Voor de afgifte van arbeidskaarten, ongeacht de duur: 5,00 euro;

8° Voor de afgifte van bijlage 3-ter seizoensarbeid: 10,00 euro.

9° Voor de afgifte van een duplicaat van de PIN- en PUK-code voor elektronische identiteitskaarten: 5,00 euro;

10° Voor de afgifte of vernieuwing of vervanging van rijbewijzen in bankkaartmodel: 30,00 euro;

11° Voor de informatie die verstrekt wordt aan de notarissen:

 • - 50,00 euro voor een stedenbouwkundig uittreksel;
 • - 62,50 euro voor een inlichtingenformulier samen met een stedenbouwkundig uittreksel;

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement op de afgifte van administratieve bescheiden van 6 april 2022.