Belasting op afgifte van administratieve bescheiden

De gemeente heft een belasting op de afgifte van administratieve stukken. De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente ambtshalve of op verzoek worden uitgereikt.

Kostprijs

Bij de afgifte van volgende nieuwe documenten zijn bepaalde tarieven van tel.

  • Identiteitskaarten en verblijfsdocumenten
  • Internationale reispassen en reisdocumenten
  • Rijbewijzen
  • Stedenbouwkundige informatie
  • Omgevingsdocumenten
  • Afgifte kopies (o.a. openbaarheid van bestuur)

Je vindt de meest recente bedragen terug in de tarieflijst onderaan deze pagina.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement op de afgifte van administratieve bescheiden van 6 april 2022.