Belasting betreffende lozing van hemel- en afvalwater in de openbare riolering

De gemeente heft een belasting op:

 • het niet plaatsen van een individuele waterzuiveringsinstallatie wanneer deze wordt opgelegd in een stedenbouwkundige vergunning;
 • het eigenhandig aansluiten op de openbare riolering;
 • het niet laten keuren van de aansluiting van de privéwaterafvoer op de openbare riolering, in de situatie waarin bij het aanwezig zijn van een niet-gescheiden riolering de eigen privéwaterafvoer niet wordt gekeurd.

Kostprijs

 1. Het niet plaatsen van een individuele waterzuiveringsinstallatie wanneer deze wordt opgelegd naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning:
  De belasting wordt als volgt berekend: gedurende de eerste 12 maand nadat de bouwwerken werden beëindigd: een forfaitair bedrag van 100,00 euro per begonnen maand na beëindiging van de bouwwerken. Vanaf de 13de maand na de datum dat de bouwwerken werden beëindigd: een forfaitair bedrag van 150,00 euro per begonnen maand na beëindiging van de bouwwerken.

 2. Het eigenhandig aansluiten op de openbare riolering:
  De belasting wordt als volgt berekend: gedurende de eerste 12 maand nadat vastgesteld werd dat de aansluiting eigenhandig werd gerealiseerd: een forfaitair bedrag van 100,00 euro per begonnen maand dat de aansluiting niet heruitgevoerd wordt door tussenkomst van het gemeentebestuur of de door de gemeente aangestelde organisatie. Vanaf de 13de maand na de datum dat de bouwwerken werden gerealiseerd: een forfaitair bedrag van 150,00 euro per begonnen maand dat de aansluiting niet heruitgevoerd wordt door tussenkomst van het gemeentebestuur of de door hem aangestelde organisatie.

 3. Het niet laten keuren van de rioolaansluiting:
  De belasting wordt als volgt berekend: gedurende de eerste 12 maand na de datum van de aansluiting: een forfaitair bedrag van 100,00 euro per begonnen maand na vaststelling van de niet keuring. Vanaf de 13de maand na de datum van de aansluiting: een forfaitair bedrag van 150,00 euro per begonnen maand na vaststelling van de niet keuring.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement betreffende de lozing van hemel- en afvalwater in de openbare riolering van 23 januari 2019.