Bekendmakingen openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Noodbesluit omgevingsvergunning – Corona-maatregelen

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. 

Wat houdt dit in voor openbare onderzoeken?

Lopende openbare onderzoeken (reeds opgestart en nog niet afgelopen op 24 maart 2020), op datum van inwerkingtreding van het BRV 24/03/2020, worden verplicht opgeschort vanaf 25 maart 2020.  De resterende dagen van het openbaar onderzoek worden gehouden na 24 april 2020.

Bezwaren die ingediend worden in de periode van 24 maart  tot en met 24 april 2020 zijn geldig, en moeten in de verdere procedure behandeld worden.

De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.

Wat betekent dit voor de beroepstermijnen?

De termijn om administratief beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen)

Deze verlenging geldt voor omgevingsvergunningen, verleend vanaf 24 maart 2020, datum van inwerkingtreding van dit besluit, tot en met 24 april 2020, behoudens in geval van verlenging van de einddatum door de minister.

Wanneer mag gebruik gemaakt worden van de vergunning?

Van een omgevingsvergunning mag normalerwijze worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep.

Gezien de termijn om beroep in te stellen verlengd wordt met 30 dagen, is het ook nodig de termijn waarna gebruik kan gemaakt worden van de vergunning te verlengen met eveneens 30 dagen.

De totale wachttermijn bedraagt dus 65 dagen.

Deze verlenging geldt voor omgevingsvergunningen, verleend vanaf 24 maart 2020, datum van inwerkingtreding van dit besluit, tot en met 24 april 2020, behoudens in geval van verlenging van de einddatum door de minister.