Bekendmaking goedkeuring Vlaams gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) strategisch plan 2023-2027

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De Vlaamse invulling hiervan is vastgelegd in het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027.

De Europese Commissie keurde op 5 december 2022 officieel het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goed. Vervolgens keurde de Vlaamse Regering op 17 maart 2023 het plan goed, zoals finaal goedgekeurd door de Europese Commissie. 

De opmaak van dit Vlaams GLB-plan werd begeleid door een milieu-effectenrapportage (MER), met daarbij ook een passende beoordeling.

De documenten kan je raadplegen via de website van het departement Landbouw en Visserij.

Meer informatie over de MER-procedure is te vinden op Milieueffectrapportage | Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be).