Bekendmaking openbaar onderzoek ontwerpbesluit en bijhorend plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines

Gepubliceerd opdonderdag 10 nov 2022 om 10:00
Het openbaar onderzoek van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines loopt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023.

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022.

Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.  Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

Je kan het ontwerpbesluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan je jouw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

Opmerkingen moeten rechtstreeks doorgegeven worden aan het Departement Omgeving en niet aan de gemeente.