Bekendmaking beslissing PLAN-MER-PLICHT AMUSE

De burgemeester brengt ter kennis van het publiek dat het team omgevingseffecten een beslissing heeft genomen over de plan-mer.-plicht naar aanleiding van de aanvraag tot planologisch attest van Amuse.

De beslissing en screeningsnota liggen ter inzage op de dienst ruimte en omgeving, Markt 1, 8760 Meulebeke.

Je kan deze documenten ook raadplegen via de website van het Team Omgevingseffecten (www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank). In de rubriek "dossierdatabank" kan je het dossiernummer ingeven (SCRPL23025) en op "zoeken" klikken.

Het openbaar onderzoek loopt van 20 maart 2024 tot en met 19 april 2024.