Begeleiding naar werk / Integratiecontract

Het OCMW helpt bij het zoeken naar werk of een passende opleiding. Dit gebeurt meestal in samenwerking met de VDAB of met daarvoor gespecialiseerde diensten. In het kader van een regionale samenwerking is ook in Meulebeke een arbeidsbegeleider actief.

Voor leefloongenieters is het OCMW verplicht om in een overeenkomst een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie uit te werken. Dit kan gericht zijn op tewerkstelling, op vorming of op studies met voltijds leerplan. De uitbetaling van het leefloon is dan hieraan gekoppeld.

Wilt u een tussenkomst van het OCMW aanvragen, dan neemt u best contact op met de sociale dienst. U kan dit ook door iemand anders in uw plaats laten doen.

Het OCMW onderzoekt uw aanvraag en binnen de maand wordt er een beslissing over genomen. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.

Wijzigt uw situatie, dan moet u dit aan het OCMW melden. Het OCMW is in geval van bepaalde uitkeringen ook zelf verplicht om minstens jaarlijks het dossier te herzien.