Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

In eerste instantie staat de VDAB in voor deze begeleiding. Enkel als je aan de voorwaarden voldoet, kom je aanmerking voor arbeidstrajectbegeleiding via het OCMW.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

  • moet u cliënt zijn bij het OCMW
  • moet u behoren tot een specifieke kansengroep
    • leefloongerechtigde