Algemene bedrijvenbelasting 2024

Aan de algemene gemeentebelasting op bedrijven zijn onderworpen:

De natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied Meulebeke:

  • Een vrij beroep uitoefenen
  • Een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren of een andere economische activiteit uitoefenen.

De belasting wordt berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern of bedrijfsvestiging op het grondgebied Meulebeke.

Kostprijs

De belasting bedraagt 100,00 euro per vestiging.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement

Algemene bedrijvenbelasting 2024