Advies van de Lokale Adviescommissie (LAC) over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water

De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten mensen van het OCMW (LAC-voorzitter en afgevaardigde van het BCSD) en de afgevaardigde van de netbeheerder of waterleverancier.

Het OCMW onderzoekt dan eerst de situatie van de verbruiker. Het OCMW nodigt de verbruiker schriftelijk uit om voor de LAC-zitting te reageren. Op deze manier krijgt de verbruiker nog de kans om een regeling uit te werken. Indien er geen reactie komt, wordt de verbruiker nogmaals vanuit de sociale dienst gecontacteerd. Het uitgewerkte voorstel of het feit dat er geen contact was, wordt in de LAC-zitting voorgelegd. De LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.

Voorwaarden

De netbeheerder moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker af te sluiten van elektriciteit en/of aardgas

 • als de verbruiker een afbetalingsplan weigert of niet naleeft
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de meter of budgetmeter voor plaatsing, inschakeling, controle van de meter of opname van de meterstand
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de budgetmeter om de stroombegrenzer te kunnen uitschakelen
 • als het leveringscontract werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en de verbruiker geen leveringscontract met een andere energieleverancier heeft gesloten.

De waterleverancier moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker (van water voor huishoudelijk gebruik) af te sluiten:

 • als de verbruiker weigert om met de waterleverancier een regeling uit te werken voor de betaling van openstaande facturen of de regeling niet nakomt
 • als de waterleverancier geen toegang krijgt tot de ruimte van de watermeter om de aansluiting of die watermeter te controleren
 • als de verbruiker weigert om de procedures te volgen voor de overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering.

Ook de verbruiker kan de LAC een verzoek sturen om heraangesloten te worden. Dan kan alleen als de reden voor afsluiting niet langer geldt en de netbeheerder of waterleverancier een verzoek tot heraansluiting toch heeft geweigerd.

Procedure

 1. Brief naar de LAC
  De netbeheerder of waterleverancier stuurt een brief naar de Lokale Adviescommissie (LAC) met het verzoek om de verbruiker te mogen afsluiten.
  Ook de verbruiker kan naar de LAC een brief sturen met een verzoek tot heraansluiting als de reden voor de afsluiting niet langer geldt en de netbeheerder of waterleverancier een heraansluiting toch heeft geweigerd. De LAC neemt dan contact op met de netbeheerder of waterleverancier.
 2. Sociaal onderzoek
  Het OCMW neemt schriftelijk contact op met de verbruiker. Indien de schuld volledig is vereffend, is er geen voorwerp meer en vervalt het dossier voor de LAC-zitting. Bij contact met de sociale dienst wordt de situatie besproken en een regeling uitgewerkt. Indien er geen reactie komt, wordt de verbruiker nogmaals vanuit de sociale dienst gecontacteerd. Het uitgewerkte voorstel of het feit dat er geen contact was, wordt in de LAC-zitting voorgelegd
 3. LAC-vergadering
  Op de LAC-vergadering wordt de situatie besproken. De verbruiker heeft het recht om gehoord te worden op de vergadering. Op de vergadering nemen de leden van de LAC een beslissing. Alle leden moeten het eens zijn over de beslissing. Zolang er geen unanieme beslissing is, mag de netbeheerder of waterleverancier niet afsluiten. Vaak geldt de beslissing alleen onder bepaalde voorwaarden. Er zijn vier beslissingen mogelijk.
  - De netbeheerder of waterleverancier mag de verbruiker niet afsluiten.
  - De netbeheerder of waterleverancier mag de verbruiker afsluiten.
  De netbeheerder mag de elektriciteit of het aardgas echter niet afsluiten in de winterperiode, die normaal loopt van 1 december tot 1 maart. Voor 2019 werd de winterperiode door de minister van Energie verlengd tot en met 31 maart 2019.
  - De netbeheerder of waterleverancier moet de verbruiker heraansluiten.
  - De netbeheerder of waterleverancier moet de verbruiker niet heraansluiten.
 4. Brief met beslissing
  De verbruiker en de netbeheerder/waterleverancier krijgen een brief waarin staat wat de LAC beslist heeft.

Bedrag

De bemiddeling door de LAC en eventuele begeleiding door het OCMW is gratis voor de verbruiker.
Kosten voor afsluiting of heraansluiting zijn altijd voor de klant.

Uitzonderingen

In deze gevallen kan de netbeheerder de verbruiker afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC:

 • als de woning niet bewoond is
 • als de verbruiker fraude heeft gepleegd en niet toelaat dat de situatie wordt rechtgezet
 • als de toestand onveilig is (gevaar voor brand, elektrocutie, …)
 • als de verbruiker verhuisd is en zijn verhuis niet goed geregeld heeft.

In deze gevallen kan de waterleverancier de verbruiker afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC:

 • als de woning niet bewoond is
 • als de verbruiker of eigenaar fraude heeft gepleegd
 • zodra en zolang als er gevaar is voor de volksgezondheid (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar)
 • als de verbruiker geen keuring, inventarisatie, controle of onderhoud toelaat van het huishoudelijk leidingnet (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar)
 • als bij keuring blijkt dat het huishoudelijke leidingnet niet volgens de regels is (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar).

Regelgeving

Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.
Energiedecreet 8 mei 2009 (Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid).