Actualisering digitale Basiskaart Vlaanderen (GRB)

Gepubliceerd opdonderdag 23 jun 2022 om 11:30
Vanaf 21 juni zijn er opmetingen op het grondgebied van Meulebeke voor de actualisering van de kaart.

Het Grootschalig Referentie Bestand of Basiskaart Vlaanderen (GRB) is een digitale databank met geografische gegevens zoals gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen…

Het GRB werd voor elke Vlaamse gemeente op dezelfde manier aangemaakt met behulp van landmeetkundige opmetingen en luchtfoto's. De GRB-gegevens worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten volgens vastgelegde, uniforme specificaties. Ze kunnen voorgesteld worden op een schaal tussen 1/250 en 1/5000. De meest actuele versie van het GRB vind je steeds via geopunt.be.

Het GRB is kosteloos voor iedereen beschikbaar. Het GRB-decreet regelt de opmaak, het beheer en de toegang tot het GRB.

Het GRB wordt regelmatig geactualiseerd. 1 of 2 keer per jaar wordt er per gemeente een lokale bijhouding uitgevoerd. Dit houdt in dat er nieuwbouwen, opritten, wegeniswerken… worden opgemeten. Waar er iets veranderd is, wordt dit dan aangepast op de kaart.

In de periode van 21 juni tot 19 augustus 2022 kan je in onze gemeente een scooter met meetapparatuur tegenkomen die opmetingen doet. Dit gebeurt in samenwerking met landmeetbureau Teccon.