Activeringsheffing op niet-gebouwde percelen en gronden

De gemeente vestigt een activeringsheffing op niet bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen, alsook op niet bebouwde gronden gelegen in woongebieden volgens het plannenregister en palend aan een voldoende uitgeruste openbare weg.

Kostprijs

Het bedrag wordt vastgesteld op het minimumtarief per strekkende meter en per gedeelte van een strekkende meter lengte van de kavel of bouwgrond palende aan de straat, zijnde op heden 12,50 euro, evenwel met een minimale aanslag van 125,00 euro per kavel of bouwgrond.

Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het ABEX-indexcijfer van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat.

Wettekst

Gemeentelijk reglement betreffende de activeringsheffing op niet bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet bebouwde gronden gelegen in woongebied dd. 23 januari 2019.