Aanvragen van een parkeerplaats voor personen met een handicap

Voorwaarden

  • in het bezit zijn van een officiële mindervalide parkeerkaart,
  • in het bezit zijn van een eigen voertuig (je moet daarom niet zelf kunnen rijden) of vervoerd wordt door iemand die officieel bij je inwoont,
  • de aanvrager heeft geen garage, inrit of andere mogelijkheid om bij zijn of haar woning te parkeren,
  • bijkomend mag er binnen een straal van 100 meter van de woning nog geen parkeerplaats voor personen met een handicap aanwezig zijn.
  • Noot: De parkeerplaats kan nooit privatief gebruikt worden. Deze is open voor alle houders van een officiële mindervalide parkeerkaart.

Procedure

  • Dien je aanvraag in bij de technische dienst (kan na afspraak of per mail via technische.dienst@meulebeke.be).
  • De technische dienst maakt een dossier op en geeft advies op het vlak van toegankelijkheid en mobiliteit. Dit dossier wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Mee te brengen of toe te voegen

  • recto-verso kopie van de mindervalide parkeerkaart,
  • recto-verso kopie van de identiteitskaart,
  • recto-verso kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen of een kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen door wie de persoon met een handicap wordt vervoerd en inwonend is op hetzelfde adres.