Aanvraag diverse financiële en sociale voordelen

Personen met een handicap kunnen hiervoor terecht bij de sociale dienst van het ziekenfonds of OCMW.