Aanspreekpunt dementie

Zorg voor en begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Aanspreekpunten in Meulebeke

Informatie

Voor meer informatie over en inzicht in de ziekte, voor tips en advies in het omgaan met dementie:

Infopunt Dementie: Isabel Vermaete – 051 48 81 72 – dementiemeulebeke@gvo.be.

Koffietafel Dementie

Een moment van ontmoeting en een plaats om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. De koffietafels worden georganiseerd voor personen met dementie en hun familie die binnen het gezin met dementie geconfronteerd worden.

Allerlei ervaringen en tips komen aan bod voor omgang met een veranderende persoonlijkheid door dementie. Een blik achter de schermen van het evoluerend brein door de ziekte langsheen alle fases. 

Deze bijeenkomsten zijn gratis en vinden plaats in Lokaal dienstcentrum in het restaurant (Bonestraat 24). Vooraf inschrijven is niet nodig.