85-plussers in ouderenzorgvoorzieningen worden uitgenodigd voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum

Gepubliceerd opdinsdag 9 mrt 2021 om 16:30
Vorige week zijn de eerste uitnodigingsbrieven voor een vaccinatie in het vaccinatiecentrum volgens aflopende leeftijd verstuurd naar een eerste groep van ongevaccineerde 65-plussers. De beschikbare voorraad liet toe nagenoeg alle 85-plussers uit te nodigen voor vaccinatie vanaf 15 maart.

Nieuwe bewoners van woonzorgcentra of groepen van assistentiewoningen hebben mogelijks ook een uitnodiging ontvangen. Er wordt zoveel mogelijk aangemoedigd om op deze uitnodiging in te gaan en zelf naar het vaccinatiecentrum te gaan. Dit is steeds de snelste manier om het vaccin te krijgen. Hoe dient de persoon die een uitnodigingsbrief heeft ontvangen hiermee om te gaan? 

We overlopen de verschillende scenario’s en vragen u deze duidelijk te communiceren aan de bewoners van uw voorziening en hun familie.

1. De persoon krijgt een uitnodiging en woont in een voorziening waar geen eerste collectief vaccinatiemoment (meer) is voorzien

Mobiele nieuwe bewoners in woonzorgcentra en assistentiewoningen kunnen het snelst via het vaccinatiecentrum hun vaccin krijgen door op de uitnodiging in te gaan (telefonisch bevestigen of via de weblink in de uitnodigingsbrief). Indien de bewoner niet gebracht kan worden naar het vaccinatiecentrum, dan kan er contact worden opgenomen met het vaccinatiecentrum om een taxidienst (ook voor rolstoelgebruikers) te regelen voor deze persoon. De nodige info en contactgegevens staan vermeld in de uitnodigingsbrief.

Voor de nieuwe bewoners die niet in het vaccinatiecentrum geraken, wordt verder aan een oplossing gewerkt om snel gevaccineerd te worden. Morgen zullen we hierover verder communiceren. Deze bewoners moeten de uitnodiging van het vaccinatiecentrum weigeren zodat de gereserveerde vaccins in het vaccinatiecentrum aan andere personen kunnen worden toegewezen. De wijze waarop geweigerd kan worden, staat beschreven in de uitnodigingsbrief.

We vragen alvast aan de directie en CRA om zich hierop voor te bereiden en al in kaart te brengen welke van deze nieuwe bewoners mogelijks niet in het vaccinatiecentrum geraken, zelfs niets mits vervoer faciliterende oplossingen via het vaccinatiecentrum. Morgen ontvangt u info over hoe deze personen kunnen worden geregistreerd.

2. De persoon krijgt een uitnodiging en woont in een voorziening waar nog een eerste collectief vaccinatiemoment wordt voorzien

Bewoners van voorzieningen waar een collectief vaccinatiemoment is ingepland en waarvoor vaccins werden besteld, moeten de uitnodiging van het vaccinatiecentrum weigeren zodat de gereserveerde vaccins in het vaccinatiecentrum aan andere personen kunnen worden toegewezen. Dit geldt enkel voor voorzieningen die via covac@vlaanderen.be een bevestiging van hun vaccinatiedatum ontvingen.

De manier waarop geweigerd kan worden, staat beschreven in de uitnodigingsbrief.

3. De persoon krijgt een uitnodiging en woont in een voorziening waar een collectief vaccinatiemoment werd aangevraagd maar waar men (nog) niet beschikt over een eigen vaccinatie-equipe

Mobiele bewoners kunnen het snelst via het vaccinatiecentrum hun vaccin krijgen door op de uitnodiging in te gaan (telefonisch bevestigen of via de weblink in de uitnodigingsbrief). Indien de bewoner niet gebracht kan worden naar het vaccinatiecentrum, dan kan er contact worden opgenomen met het vaccinatiecentrum om een taxidienst (ook voor rolstoelgebruikers) te regelen voor deze persoon. De nodige info staat in de uitnodigingsbrief vermeld.

Voorzieningen kunnen opteren om hun bewoners op een later moment te laten vaccineren met de hulp van een mobiel team vanuit de vaccinatiecentra.  Dit zal evenwel ten vroegste vanaf begin april mogelijk zijn. Hierover wordt op een later tijdstip nog bijkomende informatie gegeven. Deze bewoners moeten de uitnodiging van het vaccinatiecentrum weigeren zodat de gereserveerde vaccins in het vaccinatiecentrum aan andere personen kunnen worden toegewezen

De manier waarop geweigerd kan worden, staat beschreven in de uitnodigingsbrief.

Vaccinatie van medewerkers van ouderenvoorzieningen die nog geen eerste dosis ontvingen

Zorgpersoneel in dienstverband dat de beide vaccinatiemomenten in de ouderenvoorziening heeft gemist (nieuw zorgpersoneel of personen die door omstandigheden de beide vaccinatiemomenten hebben gemist) of nog niet aan bod kwam (zorgpersoneel van alleenstaande centra voor dagverzorging) kunnen nog tot en met 16 maart worden geregistreerd worden op de website van Zorg en Gezondheid. Zij zullen samen met de eerstelijnszorgprofessionals worden uitgenodigd voor de vaccinatie tegen COVID-19 in een vaccinatiecentrum. 

Na 16 maart worden alle medewerkers uitgenodigd volgens leeftijd.

Elke zorgverlener kan nagaan of hij/zij is opgenomen op de lijst zorgprofessionals eerste lijn via de volgende webpagina: https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/eerste-lijn

Draaiboek voor de groepen van assistentiewoningen/serviceflats

Er werd een aangepast draaiboek geschreven voor de collectiviteiten: https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/collectiviteiten

De groepen van assistentiewoningen/serviceflats kunnen zich op dit draaiboek baseren. De specifieke passages voor de groepen van assistentiewoningen/serviceflats worden heel duidelijk vermeld.

 Deze info is overgenomen uit een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid  
Vlaamse overheid · Koning Albert II-laan 35 bus 33 · 1030 Brussel