aaa
Printvriendelijke versie

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan: bekendmaking tweede partiële herziening

De provincieraad van West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 27 september 2018 beslist om het PRS West-Vlaanderen voor een tweede keer partieel te herzien. De herziening beperkt zich tot het schrappen van de selectie van Dadipark als pretpark te Moorslede in het richtinggevend en bindend deel.

Op 28 februari 2019 werd het ontwerp van de tweede partiële herziening van het PRS West-Vlaanderen voorlopig vastgesteld door de provincieraad. Deze herziening wordt nu voorgelegd aan het brede publiek tijdens een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen en bezwaren kan indienen. Dit openbaar onderzoek loopt van 15 maart 2019 tot en met 12 juni 2019.

Bekendmaking

De documenten liggen gedurende het openbaar onderzoek ter inzage bij:

  • het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
  • Het gemeente- of stadhuis van een West-Vlaamse gemeente of stad

Hoe opmerkingen of bezwaren indienen tijdens het openbaar onderzoek?

  • Per email naar procoro@west-vlaanderen.be (uiterlijk tot 12 juni 2019)
  • Per aangetekende brief verzenden aan de voorzitter van de PROCORO West-Vlaanderen, provinciehuis Boeverbos – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (uiterlijk op 12 juni 2019)
  • Per brief afgeven tegen ontvangstbewijs (uiterlijk op 12 juni 2019) bij:
    • PROCORO West-Vlaanderen
    • Het gemeente- of stadhuis van een West-Vlaamse gemeente of stad

De documenten en folder zijn raadpleegbaar op de provinciale website www.west-vlaanderen.be/structuurplan.


Terug naar alle nieuws