aaa
Printvriendelijke versie

Stel u kandidaat voor de cultuurraad!

Dit jaar wordt de cultuurraad opnieuw samengesteld. De cultuurraad geeft de socio- culturele verenigingen en individuele leden een platform om hun stem te laten horen in  het gemeentelijk cultuurbeleid en het college en de gemeenteraad te adviseren over culturele aangelegenheden. Concreet gaat het over subsidiëring, straatnamen, de cultuurprijs, … Maar de cultuurraad kan over alle aspecten van het cultuurbeleid zijn licht laten schijnen. En het daarbij niet laten bij woorden alleen, maar zij kan ook zelf initiatieven nemen en de samenwerking tussen verenigingen bevorderen over de “cultuur”grenzen heen.  

Hoe lid worden?  

Was u al lid en wilt u zich blijven inzetten? U kan uw lidmaatschap verlengen door uzelf opnieuw kandidaat te stellen bij uw vereniging of als individueel lid. U blijft namelijk niet automatisch lid.

Lidmaatschap vanuit een vereniging 

Verenigingen kunnen een vertegenwoordiger aanduiden voor de adviesraad van hun sector (sport, cultuur, jeugd, senioren, milieu, …) via het aanvraagformulier. We vragen hen de naam door te geven tegen donderdag 28 februari 2019. 

Lidmaatschap als geïnteresseerde burger 

Inwoners die interesse en kennis hebben over een bepaald thema en op een positieve manier willen bijdragen aan het beleid kunnen zich kandidaat stellen voor een adviesraad. 

U kan uw kandidatuur doorgeven via het aanvraagformulier. Doe dit ten laatste op donderdag 28 februari 2019. 

Hier kan u uw kandidatuur als ongebonden individueel lid indienen en meteen ook opgeven of uw interesse hebt in een bestuursfunctie (voorzitter, penningmeester) of lid van het bestuur. (dit is niet verplicht en kan ook nog opgegeven worden op de installatievergadering).  

De kandidaturen worden verzameld tegen eind maart. Maar als individueel lid kan u nog ten allen tijde uw kandidatuur opgeven.

INFO: Vrijetijdspunt - Markt 1, 8760 Meulebeke - T 051 54 13 05 - vrijetijd@meulebeke.be.


Terug naar alle nieuws