aaa
Printvriendelijke versie

FOD Mobiliteit vereenvoudigt inschrijvingsprocedure voertuig bij verhuis

Sinds 19 februari 2018 veranderen sommige regels voor het inschrijven van voertuigen. Deze wijzigingen betekenen in de eerste plaats een vereenvoudiging voor de burger.

Adreswijziging

Voortaan moet u na een verhuis niet meer op het gemeentehuis langsgaan om het papieren inschrijvingsbewijs van uw voertuig te laten aanpassen met uw nieuwe adres. Wanneer u uw verhuis aangeeft bij uw nieuwe gemeente, wordt uw adres automatisch aangepast in de databank van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Uw oude adres blijft gewoon op uw papieren inschrijvingsbewijs staan. De controlediensten weten dat ze voor het geldige adres de databank moeten consulteren. Een mooie vereenvoudiging dus voor de burger en voor de gemeentelijke administraties, en een grotere nauwkeurigheid voor de controlediensten.

INFO: https://mobilit.belgium.be/nl.


Terug naar alle nieuws