aaa
Printvriendelijke versie

Hulpverleningszone Midwest - mandaatfunctie bijzonder rekenplichtige

Hulpverleningszone Midwest gaat over tot de vacant verklaring van de functie van bijzonder rekenplichtige van haar zone met de aanleg van een werfreserve en met de vaststelling van het selectiereglement.

De kandidatuurstelling moet gebeuren uiterlijk op 26 februari 2018 en moet per e-mail overgemaakt worden aan zone Midwest, Kwadestraat 159, 8800 Roeselare t.a.v. de voorzitter Kris Declercq (burgemeester@roeselare.be).

Bij de kandidatuurstelling voegt de kandidaat een motivatiebrief met uitgebreid cv (vermelding van titels en verdiensten en een kopie van de behaalde diploma's).

INFO: www.zonemidwest.be


Terug naar alle nieuws