aaa
Printvriendelijke versie

Energie sparen vanaf 2018? Vraag uw premie aan!

In 2018 kunt u volop genieten van energiepremies, fiscale voordelen en een energielening

In Vlaanderen worden in 2018 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen in zowel een bestaande woning als in een nieuwbouwwoning. Daarnaast kunt u ook een energielening tot € 15.000 aanvragen bij de Woonwinkel in uw gemeente om uw energiebesparende investeringen te financieren.

Het pakket energiepremies wordt toegekend en uitbetaald door de netbeheerders (Eandis of Infrax). De nadruk ligt op isolatiemaatregelen in bestaande woningen en op investeringen in groene energie. Voor wie grondig renoveert en minstens 3 energiebesparende investeringen uitvoert, werd vorig jaar de totaalrenovatiebonus ingevoerd.

Bij een E-peil voor nieuwbouw van maximaal E30 krijgt u automatisch een korting van 50 % op de onroerende voorheffing en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van maximaal E20 bedraagt de korting 100 % op de onroerende voorheffing, eveneens gedurende 5 jaar. Voor Ingrijpende Energetische Renovaties (IER) werd er eveneens een korting op de onroerende voorheffing ingevoerd bij een E-peil van maximaal E90 (5 jaar - 50 % korting) en maximaal E60 (5 jaar - 100 % korting). Meer info over alle energiepremies en fiscale voordelen: www.energiesparen.be/subsidies.

Met een energielening kunt u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning. U kunt maximaal € 15.000 lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 8 jaar. In principe bedraagt de intrest 2 %. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. U kunt een energielening aanvragen bij de Woonwinkel in uw gemeente. Meer info over de energielening: www.energiesparen.be/energielening.

Bestel of download de gratis infobrochure "Energie sparen vanaf 2018? Vraag uw premie aan." op www.energiesparen.be/publicaties.

INFO: Vlaams Energieagentschap (VEA) - www.energiesparen.be - energie@vlaanderen.be.


Terug naar alle nieuws