aaa
Printvriendelijke versie

Proclaimer

Juridische info

Gemeente en OCMW Meulebeke en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie aangeleverd door derden die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gestelde materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen gemeente en OCMW Meulebeke of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Gemeente en OCMW Meulebeke of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen gemeente en OCMW Meulebeke of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die u op of via de website [www.meulebeke.be] vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Gemeente en OCMW Meulebeke en/of anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website [www.meulebeke.be]. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Alle beelden die door gemeente en OCMW Meulebeke werden gefotografeerd kunnen enkel worden gebruikt bij niet commerciële publicaties, op alle dragers van de gemeente Meulebeke of haar partners. Commerciële projecten zijn niet toegestaan. Tenzij besproken met de auteur van de beelden of de communicatieambtenaar van de gemeente.

Cookies

Deze site gebruikt verscheidene typen cookies. Sessiecookies zorgen ervoor dat de site goed functioneert en u een prettige gebruikservaring heeft. Analytische cookies worden gebruikt om het gedrag van onze bezoekers op anonieme wijze te analyseren. Dit helpt ons de site te verbeteren en te optimaliseren, maar deze gegevens worden niet gebruikt om u als gebruiker persoonlijk te identificeren. U kunt uw cookievoorkeuren naar eigen inzicht beheren in uw browser. Voor meer informatie over het beheren (toestaan, blokkeren of verwijderen) van cookies verwijzen we naar de website: https://www.vpngids.nl/veilig-internetten/cookies-beheren-verwijderen/.

Privacy

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan gemeente en OCMW Meulebeke houder en verwerker zijn. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht op toegang tot en kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. Ook kunt u het Register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen.

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor de gemeentelijke dienstverlening.

Gegevens bekijken, wijzigen of schrappen

Als u gegevens wenst te bekijken, wijzigen of schrappen uit gegevensbestanden van gemeente en OCMW Meulebeke kunt u dit onmiddellijk doen door een e-mail te sturen naar info@meulebeke.be.

Wetgeving bescherming van persoonsgegevens

Gemeente en OCMW Meulebeke verbinden zich ertoe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/.

CONTACT: Gemeente en OCMW Meulebeke - Markt 1, 8760 Meulebeke - T 051 54 13 31 - info@meulebeke.be.