aaa
Printvriendelijke versie

Cultuurraad

Omschrijving

De cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Dat wil zeggen dat de raad het gemeentebestuur adviezen geeft over allerlei zaken die met cultuur te maken hebben. Enkele voorbeelden daarvan zijn straatnamen, subsidies aan cultuurverenigingen, gemeentebegroting, gemeentelijke reglementen,...

Samenstelling

De cultuurraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur.

Algemene Vergadering

Samenstelling

1) Stemgerechtigde leden

  • de culturele vereniging mogen elk 2 afgevaardigden aanduiden;
  • individuele personen die deskundig zijn in cultuur;

2) Waarnemende leden met raadgevende stem

  • de cultuurbeleidscoördinator;
  • de schepen van cultuur.

De algemene vergadering vergadert ten minste 2 x per jaar.

Dagelijks Bestuur

De algemene vergadering kiest om de zes jaar een bestuur van minimum vijf leden. De cultuurbeleidscoördinator en de schepen van cultuur zijn waarnemende leden van het dagelijks bestuur.

Voorzitter

De algemene vergadering en het dagelijks bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.

De heer Johan Tuytte werd verkozen tot voorzitter van de cultuurraad.

Lid worden?

Verenigingen of individuen die lid willen worden van de culturele raad, dienen een schriftelijke aanvraag te richten aan het bestuur van de culturele raad, Markt 1, 8760 Meulebeke.

Het college van burgemeester en schepenen beslist indien de vereniging erkend wordt als sociaal-culturele vereniging. Dat gebeurt na het advies van de cultuurraad.

Indien ze erkend worden, kunnen de verenigingen of individuen toetreden tot de algemene vergadering.

Wettekst

De statuten en het huishoudelijk reglement van de cultuurraad werden goedgekeurd door de cultuurraad van 30 januari 2002 en door de gemeenteraad van 27 maart 2002.

Bijlagen

Cultuur

Markt 1
Meulebeke
T 051 48 80 80
F 051 48 54 40
vrijetijd@meulebeke.be
Openingsuren

ma 

8 u. - 12 u.
13 u. - 17 u.

di - vr  

8 u. - 12 u.

Sluitingsdagen