aaa
Printvriendelijke versie

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

Voor de projecten waarvoor de vergunning bij de provincie of de Vlaamse overheid wordt ingediend (bv. klasse 1-milieudossiers), is de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 in werking getreden. Voor de bevoegdheidsverdeling geldt al de nieuwe indelingslijst.

Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning waarbij een architect nodig is, moeten sedert 23 februari digitaal ingediend worden.  De gemeente werkt de aanvraag vervolgens op digitale wijze af. Aanvragen  voor een milieu- of verkavelingsvergunning die bij de gemeente worden ingediend verlopen wel nog op papier. Vanaf 1 juni moeten dan zowat alle dossiertypes verplicht digitaal ingediend worden: bouwaanvragen met architect, milieuaanvragen klasse 1 en 2, verkavelingsaanvragen en Vlaamse en provinciale projecten. Alleen bouwaanvragen en meldingen waarbij de architect niet nodig is kunnen dan nog op papier.

Milieuvergunningen aangevraagd voor- en verleend na 23 februari, kunnen al van onbepaalde duur zijn (art. 387, al. 3 omgevingsvergunningsdecreet). Milieuvergunningen aangevraagd tussen 23 februari en de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning zijn in principe van onbepaalde duur; een einddatum kan slechts onder dezelfde voorwaarden als voor de omgevingsvergunning (art. 68). De milieuvergunning van bepaalde duur zal vanaf 1 juni een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

Meer informatie is te vinden via het OMGEVINGSLOKET. Hier kunnen architecten ook terecht voor het digitaal aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning.

Hoe indienen?

Digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Volg het stappenplan die u terug vindt in bijlage.

Op papier met een aanvraagformulier en addenda die u hier kunt vinden:

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/besluit-omgevingsvergunning-bijlagen

 Openbare onderzoek omgevingsvergunning

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning van De Ketelaere Jeroen, Poelvoordestraat 1A , 8760 Meulebeke

De aanvraag ligt van zondag 18/02/2018 tot en met dinsdag 20/03/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving in het gemeentehuis (Markt 1 te Meulebeke). Een beknopte versie kan ook geraadpleegd worden op www.omgevingsloket.be.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning van Geoffrey Lambert, Oude Gentstraat 25 , 8760 Meulebeke

De beslissing ligt van maandag 12/02/2018 tot en met woensdag 14/03/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving in het gemeentehuis (Markt 1 te Meulebeke).

Bijlagen

Ruimtelijke ordening

Markt 1
8760 Meulebeke
T 051 48 80 80
F 051 48 54 40
ruimtelijke.ordening@meulebeke.be
Openingsuren

ma

8 u. - 12 u.
13 u. - 17 u.
na 17 u.: enkel op afspraak
(aanvragen ten laatste op vrijdag)

di - vr        

8 u. - 12 u.

Sluitingsdagen