aaa
Printvriendelijke versie

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

Voor de projecten waarvoor de vergunning bij de provincie of de Vlaamse overheid wordt ingediend (bv. klasse 1-milieudossiers), is de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 in werking getreden. Voor de bevoegdheidsverdeling geldt al de nieuwe indelingslijst.

Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning waarbij een architect nodig is, moeten sedert 23 februari digitaal ingediend worden.  De gemeente werkt de aanvraag vervolgens op digitale wijze af. Aanvragen  voor een milieu- of verkavelingsvergunning die bij de gemeente worden ingediend verlopen wel nog op papier. Vanaf 1 juni moeten dan zowat alle dossiertypes verplicht digitaal ingediend worden: bouwaanvragen met architect, milieuaanvragen klasse 1 en 2, verkavelingsaanvragen en Vlaamse en provinciale projecten. Alleen bouwaanvragen en meldingen waarbij de architect niet nodig is kunnen dan nog op papier.

Milieuvergunningen aangevraagd voor- en verleend na 23 februari, kunnen al van onbepaalde duur zijn (art. 387, al. 3 omgevingsvergunningsdecreet). Milieuvergunningen aangevraagd tussen 23 februari en de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning zijn in principe van onbepaalde duur; een einddatum kan slechts onder dezelfde voorwaarden als voor de omgevingsvergunning (art. 68). De milieuvergunning van bepaalde duur zal vanaf 1 juni een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

Meer informatie is te vinden via het OMGEVINGSLOKET. Hier kunnen architecten ook terecht voor het digitaal aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning.

 Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning voor NV Ferrokonstrukt.

De aanvraag ligt van vrijdag 13 oktober 2017 tot en met zondag 12 november 2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving (Markt 1, 8760 Meulebeke).

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Markt 1, 8760 Meulebeke) of via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

Ruimtelijke ordening

Markt 1
8760 Meulebeke
T 051 48 80 80
F 051 48 54 40
ruimtelijke.ordening@meulebeke.be
Openingsuren

ma

8 u. - 12 u.
13 u. - 17 u.
na 17 u.: enkel op afspraak
(aanvragen ten laatste op vrijdag)

di - vr        

8 u. - 12 u.

Sluitingsdagen