aaa
Printvriendelijke versie

Mobiliteit

Zwaar vrachtverkeer geweerd, zwakke weggebruikers beter beschermd

Meulebeke groeit en bloeit: de voorbije jaren kwamen er steeds meer woonwijken en bedrijventerreinen bij. Dat Meulebeke groeit, betekent echter ook dat het verkeer toeneemt. Met alle problemen van dien. Zo rijden zware vrachtwagens zich regelmatig vast in de centrumstraten. En is het er voor de zwakke weggebruikers – in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd – niet altijd veilig. Daarom wordt de verkeerscirculatie verbeterd. In overleg met tal van verkeersdeskundigen bij de Vlaamse overheid, de lokale politie en een studiebureau heeft het gemeentebestuur een nieuw circulatieplan uitgewerkt.

Fases

Om het doorgaand vrachtverkeer (d.i. het vrachtverkeer dat het centrum doorkruist zonder dat het er zijn bestemming heeft) te weren, investeert het gemeentebestuur de volgende jaren in de verbetering van een aantal van de ontsluitingswegen (Gent-, Oostrozebeke-, Meentak- en Steenovenstraat).
Door het verbeteren van die wegen zullen vrachtwagenchauffeurs – waar ze ook vandaan komen of heen rijden – de bedrijventerreinen vlot bereiken zonder het gemeentecentrum te doorkruisen. En dat zonder fietsers te hinderen want daarvoor worden afgescheiden fietspaden aangelegd.
Om deze verbeteringen nog deze bestuursperiode te realiseren, heeft het gemeentebestuur de nodige subsidiedossiers ingediend bij de Vlaamse overheid. Nu pakt het alvast de verkeerscirculatie in de gemeentekern aan: op maandag 7 april verandert in een aantal centrumstraten de rijrichting.

Verkeerslussen

Om de smalste straten in het hart van de gemeente te ontlasten en op die manier het verkeer er vlotter te laten rijden en er de veiligheid van fietsers te verhogen, is het verkeer in die straten voortaan in een enkele richting toegelaten:

 • Statiestraat tussen Achtste Linielaan en Nieuwstraat
 • Hoogstraat van Markt naar Plettinckplaats
 • Oostrozebekestraat van Gentstraat naar Markt
 • Holdestraat van Markt naar Barnumstraat
 • Kapellestraat tussen Astrid- en Ter Borchtlaan

Tegelijk keert in een aantal éénrichtingsstraten de rijrichting om:

 • Karel van Manderstraat tussen Rijsel- en Oostrozebekestraat
 • Dwarsstraat
 • Oostrozebekestraat tussen Barnum- en Gentstraat
 • Barnumstraat tussen Holde- en Oostrozebekestraat

Op die manier wordt het autoverkeer van en naar het stadscentrum geleid langs vier verkeerslussen die logisch op elkaar aansluiten. Uit welke richting de bewoner of bezoeker van Meulebeke ook komt, hij rijdt in een lusbeweging naar en van het centrum. Langs die lussen bereikt hij vlot alle gemeentediensten, handelszaken en scholen. Wegwijzers naar het gemeentecentrum en het Ontmoetingscentrum Vondel helpen hem daar trouwens bij.

Fietssuggestiestroken

Fietsers mogen overal in twee richtingen blijven rijden. Behalve in de centrumstraten die zó smal zijn dat de veiligheid van de fietsers er bij tweerichting-rijden in het gedrang komt. In die straten rijden fietsers in een enkele richting:

 • rond de Markt
 • in de Marktstraat
 • in de Hoogstraat tussen Markt- en Baljuw Vermeulenstraat
 • in de Pittemstraat tussen Plettinckplaats en Schutterijstraat

Om de veiligheid voor fietsers te verhogen, worden bovendien in de meeste van de centrumstraten fietssuggestiestroken aangelegd. Vooral in die straten waar auto’s slechts in enkele en fietsers in dubbele richting mogen rijden, zodat automobilisten er niet worden verrast door tegenliggende fietsers.

circulatieplan

Wat zijn fietssugestiestroken?
Een fietssuggestiestrook is geen fietspad!
Fietssuggestiestroken worden aan de zijkant van de weg aangebracht in een andere kleur dan de rijbaan (grijs, groen, oker of rood) of in andere materialen gemaakt. Soms zie je ook fietspictogrammen op de grond.
Een gekleurde strook op de weg zonder wegmarkeringen of verkeersborden is geen fietspad, maar een fietssuggestiestrook.
In tegenstelling tot een fietspad is een fietssuggestiestrook een deel van de rijbaan. Auto’s mogen er dus wel op rijden, stilstaan of parkeren. Fietssuggestiestroken komen vaak voor in straten die te smal zijn voor een echt fietspad. De strook maakt vooral duidelijk dat er fietsers kunnen rijden. Voor de automobilist versmallen ze de straat visueel − zodat hij trager gaat rijden − en ze wijzen op de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Fietsers hebben geen specifieke rechten op een suggestiestrook.