aaa
Printvriendelijke versie

Ruimtelijke planning

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Bij besluit van 31 mei 2012 heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Meulebeke, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 29 februari 2012, gedeeltelijk goedgekeurd, mits uitsluiting van de met blauw omrande delen.  Het goedkeuringsbesluit  werd bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op 6 augustus 2012.

Het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen geraadpleegd worden op deze website.

Deze documenten liggen ook ter inzage samen met het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en het vaststellingsbesluit bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente, elke werkdag van 8 u. tot 12 u.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Goedkeuringsbesluit van de deputatie

Ontwerp gemeentelijk RUP Reconversiesite Oostrozebekestraat - Gentstraat

Bij besluit van 17 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Meulebeke het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Reconversiesite Oostrozebekestraat-Gentstraat definitief vastgesteld.

Bekendmaking

Raadpleging startnota en participatiemoment over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘DEPLA’ te Meulebeke

Er zal een stedenbouwkundige studie (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt worden voor de site van het bedrijf H&C DEPLA & Cie gelegen Randweg 1.  

De gemeente Meulebeke is bevoegd voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘DEPLA’. Er werd een startnota over de site opgemaakt die de eerste planopties aangeeft en deze opties onderbouwt en motiveert.

De startnota en de procesnota liggen ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente en kunnen door de bevolking geraadpleegd worden van 16 oktober 2017 tot en met 14 december 2017.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren bij de bevolking werd ook de mening van de inwoners van de gemeente gevraagd op een participatiemoment dat plaats vond in de raadzaal van het gemeentehuis, Markt 1, op dinsdag 24 oktober 2017 om 19.30 u.

Reacties over de startnota dienen aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, Markt 1 of digitaal overgemaakt worden aan info@meulebeke.be en ruimtelijke.ordening@meulebeke.be ten laatste op 14 december 2017.

Raadpleging startnota en participatiemoment over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Markt’

De gemeente wenst een stedenbouwkundige studie (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) op te maken voor het centrumgebied van Meulebeke.  

De gemeente Meulebeke is bevoegd voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Markt’. Er werd een startnota over het centrumgebied opgemaakt die de eerste planopties aangeeft en deze opties onderbouwt en motiveert.

De startnota en de procesnota liggen ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening of op de website van de gemeente en kunnen geraadpleegd worden van 18 september 2017 tot en met 16 november 2017.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren bij de bevolking, wordt ook de mening van alle inwoners van de gemeente gevraagd:

  • Wat wilt u veranderen in het centrum van de gemeente?
  • Hoe wenst u de ruimtelijke beeldkwaliteit zien evolueren?
  • Welke functie ( wonen/handel) zou u willen opwaarderen?

Reacties over de startnota dienen aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis bij de dienst ruimtelijke ordening of digitaal overgemaakt worden aan info@meulebeke.be en ruimtelijke.ordening@meulebeke.be ten laatste op 16 november 2017.

INFO: Ruimtelijke ordening - Markt 1, 8760 Meulebeke - T 051 54 13 12 - ruimtelijke.ordening@meulebeke.be.

Beslissing Plan-Mer-Plicht voor de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

In het kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage (MER) van enkele gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) te Meulebeke heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst Milieueffectrapportagebeheer te Brussel een beslissing genomen over de opmaak van een plan-MER.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer (www.lne.be/mer-dossierdatabanken) en bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente tijdens de openingsuren.

Het gaat over de volgende plannen:

  • gemeentelijk RUP Gavershoek
  • gemeentelijk RUP Ter Borcht
  • gemeentelijk RUP bedrijventerrein Haandeput (gedeeltelijke herziening)
  • provinciaal RUP ’t Veld te Ardooie-Meulebeke

Ontwerp gemeentelijk RUP Gavershoek met het onteigeningsplan en het ontwerp gemeentelijk RUP Ter Borcht

Bij besluit van 12 april 2017 heeft de gemeenteraad van Meulebeke het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gavershoek met het onteigeningsplan en het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ter Borcht definitief vastgesteld.

Bekendmaking

Ruimtelijke ordening

Markt 1
8760 Meulebeke
T 051 48 80 80
F 051 48 54 40
ruimtelijke.ordening@meulebeke.be
Openingsuren

ma

8 u. - 12 u.
13 u. - 17 u.
na 17 u.: enkel op afspraak
(aanvragen ten laatste op vrijdag)

di - vr        

8 u. - 12 u.

Sluitingsdagen