aaa
Printvriendelijke versie

Bouwen en verbouwen

Aankoop bouwgrond of eigendom

Vooraleer een bouwgrond of eigendom aan te kopen, neemt u best eerst contact op met de dienst ruimtelijke ordening. Daar kan men u alle gegevens inzake bestemming van het eigendom, bouwmogelijkheden, enz. geven.

Vergunning nodig?

Vanaf 1 december 2010 moet u voor een aantal kleinere bouwwerken geen vergunning meer vragen aan de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van een tuinhuisje, onderhoudswerken aan de woning, ... .

Voor sommige andere kleine werken is kan een meldingsplicht volstaan. Dit betekent dat u niet zomaar mag beginnen aan deze werken, maar de administratieve afhandeling is wel een stuk eenvoudiger. Het gaat hier bijvoorbeeld om de aanbouw van een veranda, een carport, ... .

Daarnaast blijven er wel nog andere ingrepen bestaan waarvoor u wel degelijk een vergunning moet aanvragen. Het bouwen, verbouwen, slopen van bijna alle constructies is vergunningsplichtig.

De algemene regels en principes die van toepassing zijn in verband met vrijstelling en/of melding kunt u hier terug vinden.

Opgelet! Vrijstelling en melding gelden slechts onder een aantal voorwaarden. Voor sommige percelen gelden specifieke regels of stedenbouwkundige voorschriften (bv. wanneer gelegen binnen de omschrijving van een RUP, BPA, een verkaveling een beschermd dorpsgezicht, ...). De werken mogen niet tegenstrijdig zijn met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Informeer dus steeds bij de gemeente.

Melding maken van een project

Indien uw project enkel meldingsplichtig is, dient u voor het melden van de werken het meldingsformulier in te vullen en af te geven bij de gemeente, samen met het dossier.

20 dagen later mag u met de werken starten.

De nodige formulieren, samen met een aanstiplijst met de documenten die dienen bijgevoegd te worden, zijn beschikbaar bij de bouwdienst of kunt u hier downloaden.

Opgelet! Bij melding gelden dezelfde regels rond medewerking van een architect als bij stedenbouwkundige vergunningen. Bij werken met een impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht.

Stedenbouwkundige vergunning aanvragen

Voor het bouwen, verbouwen, slopen van bijna alle constructies is een vergunning verplicht. Hiervoor kunt u gebruik maken van het 6-stappenplan.

De nodige aanvraagformulieren, samen met een aanstiplijst met de documenten die dienen bijgevoegd te worden, zijn beschikbaar bij de bouwdienst of kunt hier downloaden.

Verkavelingsvergunning aanvragen

Voor het opdelen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een verkavelingsvergunning nodig. Hoe u deze moet aanvragen, leest u hier.

Voor het wijzigen van een vergunde verkaveling dient eveneens een aanvraag te worden ingediend. Meer hierover leest u hier.

Stedenbouwkundig attest aanvragen

Het belang van het stedenbouwkundig attest bestaat hierin dat indien men een bepaald project wil realiseren, men eerst de overheid kan vragen hoe die het project inschat alvorens een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning aan te vragen. 

Dit attest is interessant wanneer er op het perceel geen eenduidige voorschriften zijn en u toch wenst te weten of u op het stuk grond uw droom kan realiseren. 

Het stedenbouwkundig attest blijft geldig gedurende 2 jaar vanaf het ogenblik van de uitreiking ervan, op voorwaarde dat de stedenbouwkundige voorschriften of wetgeving niet wijzigen. 

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heeft u geen architect nodig. 

U hoeft ook geen eigenaar te zijn van de betrokken grond. U kan dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid krijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Opgelet! Een stedenbouwkundig attest is GEEN stedenbouwkundige vergunning.

Bouwen meergezinswoning, opsplitsen bestaande woning/gebouw of wijzigen aantal woongelegenheden

Bij het opsplitsen van een bestaand gebouw met oog op gedeeltelijke of volledige bewoning, het samenvoegen van meerdere woningen tot meergezinswoningen, het wijzigen van het aantal woongelegenheden en nieuwbouw van meergezinswoningen dient u rekening te houden met de stedenbouwkundige verordening met oog op het versterken van de woonkwaliteit bij meergezinswoningen. 

De verordening leest u hier.

Ruimtelijke ordening

Markt 1
8760 Meulebeke
T 051 48 80 80
F 051 48 54 40
ruimtelijke.ordening@meulebeke.be

Openingsuren

ma

8 u. - 12 u.
13 u. - 17 u.
na 17 u.: enkel op afspraak
(aanvragen ten laatste op vrijdag)

di - vr        

8 u. - 12 u.

Sluitingsdagen