aaa
Printvriendelijke versie

Beleidsplan

Meerjarenplan 2019 (Beleid -en beheercyclus 2020)

De gemeenteraad keurde op 13 maart 2019 het éénjarig meerjarenplan 2019 van de gemeente en het OCMW goed, opgemaakt volgens de beleids- en beheerscyclus 2020 (BBC 2020) en bestaande uit:

  • De strategische nota
  • De financiële nota:

            - Financieel doelstellingenplan (M1);           
            - Staat van het financieel evenwicht (M2);
            - Overzicht kredieten (M3);

  • De toelichting:

            - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);           
            - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
            - Investeringsprojecten (T3);
            - Evolutie van de financiële schulden (T4);
            - Financiële risico’s;
            - Grondslagen en assumpties;
            - Bijkomende documentatie bij het meerjarenplan;