aaa
Printvriendelijke versie

Burgerzaken

De meeste mensen kennen het gemeentehuis vooral van de dienst burgerzaken. Hier moet u zijn voor uw identiteitskaart, rijbewijs, reispas, inschrijving in de gemeente, adreswijzigingen, bewijs van goed gedrag en zeden, het wettigen van documenten, de registratie van wilsverklaringen in verband met orgaantransplantaties en in verband met begravingen en crematies. De dienst burgerzaken zorgt ook voor de toekenning van huisnummers en attesten en getuigschriften van woonst, leven, gezin en nationaliteit.

U kunt er ook terecht voor de officialisering van de belangrijke momenten uit een leven: bij geboorte, adoptie, erkenning van ouderschap, huwelijk, echtscheiding, overlijden, crematie en aanvraag van de Belgische nationaliteit. De dienst burgerzaken zorgt ook voor de afgifte van afschriften en uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand.

De dienst burgerzaken vervult grotendeels taken die wettelijk verplicht zijn. In eerste instantie bestaan ze uit het verwerken van aangiften en registraties over de persoonlijke staat van de burger. Hieronder begrijpen we: het beheer van persoonlijke dossiers in het bevolkingsregister (Rijksregister), in het strafregister en in het vreemdelingenregister/wachtregister; de afgifte van rijbewijzen, paspoorten, het registreren van de polio-inenting, …

Daarnaast is de medewerking aan de organisatie van de verkiezingen en het administratief beheer van de begraafplaatsen een belangrijke opdracht.

De praktische afhandeling van heel wat van bovenstaande zaken gebeurt aan de balie in het gemeentehuis. De gemeente biedt u de mogelijkheid om via het digitaal loket online allerhande zaken geheel of gedeeltelijk af te handelen, zodat u niet altijd meer persoonlijk naar het gemeentehuis moet komen.

Diensthoofd:
Hilde Devolder - T 051 54 13 03 - hilde.devolder@meulebeke.be

Medewerkers:
Els Kerckhove - T 051 54 13 02 - els.kerckhove@meulebeke.be
Vicky De Cock - T 051 54 13 04 - vicky.decock@meulebeke.be

Alle producten van de dienst Burgerzaken

Digitaal Loket

Contacteer ons

Markt 1
8760 Meulebeke
T 051 48 80 80
F 051 48 54 40
bevolking@meulebeke.be
Openingsuren

ma

8 u. - 12 u.
13 u. - 19 u.

di - vr  

8 u. - 12 u.

za

9.30 u - 11.30 u

Sluitingsdagen