aaa
Printvriendelijke versie

Ruimtelijke ordening

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

 • stedenbouwkundige aanvragen: formulieren en informatie over bouwaanvragen
 • verkavelingsvergunningen: formulieren en info over verkavelingsaanvragen
 • inzage ruimtelijke plannen
 • opmaak en info gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, bijzonder plan van aanleg
 • sectoraal BPA zonevreemde bedrijven
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • mobiliteitsconvenant, verkeer -en mobiliteitsplan
 • inlichtingen inzake bouwen en zonevreemde woningen
 • inlichtingen gewestplan
 • opvolgen ruimtelijk beleid op gewestelijk en provinciaal niveau
 • inlichtingen kadaster
 • coördineren en bijhouden van het gemeentelijk Geografisch Informatiesysteem (GIS)

Diensthoofd:
Chantal Mestdagh - T 051 54 13 12 - chantal.mestdagh@meulebeke.be

Medewerkers:
Lobke Deblaere - T 051 54 13 13 - lobke.deblaere@meulebeke.be
Julie Demeulemeester - T 051 54 13 11 - julie.demeulemeester@meulebeke.be

Contacteer ons

Markt 1
8760 Meulebeke
T 051 48 80 80
F 051 48 54 40
ruimtelijke.ordening@meulebeke.be
Openingsuren

ma

8 u. - 12 u.
13 u. - 17 u.
na 17 u.: enkel op afspraak
(aanvragen ten laatste op vrijdag)

di - vr        

8 u. - 12 u.

Sluitingsdagen