aaa
Printvriendelijke versie

Levensloop

Producten dienst Burgerzaken en Digitaal Loket

GEBOORTE/ADOPTIE

Geboorteaangifte
Erkennen van een kind
Geboorte- en adoptiepremie
Adoptie
Uittreksel geboorteakte
Naamsverandering
Aangifte overlijden doodgeboren kind
Registratie poliovaccinatie

IDENTITEITSKAARTEN

Elektronische identiteitskaart (eID)
Kids-ID
Identiteitskaart niet-Belgisch kind
Identiteitskaart gestolen of verloren
Elektronische vreemdelingenkaart
Verbintenis tot tenlasteneming
Token

HUWELIJK

Huwelijksaangifte
Wettelijk samenwonen
Overschrijven buitenlandse huwelijksakte
Huwelijksjubileum
Nietig verklaren huwelijk
Uittreksel huwelijksakte
Uittreksel echtscheidingsakte

RIJBEWIJS

Voorlopig rijbewijs
Europees rijbewijs
Internationaal rijbewijs
Rijbewijs gestolen of verloren

PENSIOEN

Rustpensioen
Overlevingspensioen
Pensioenraming

REIZEN

Reistoelating voor minderjarigen
Reispaspoort
Reispaspoort gestolen of verloren

OVERLIJDEN

Begraafplaatsen
Aangifte overlijden
Orgaandonatie
Verklaring inzake euthanasie
Overschrijven buitenlandse overlijdensakte
Uittreksel overlijdensakte
Aangifte overlijden doodgeboren kind
Laatste wilsbeschikking
Negatieve wilsverklaring
Grafconcessie
Opgraving stoffelijk overschot of urne
Bruikleen of hergebruik grafmonument
Attest en akte van erfopvolging

UITTREKSELS EN AFSCHRIFTEN

Samenstelling van het gezin
Uittreksel geboorteakte
Uittreksel huwelijksakte
Uittreksel echtscheidingsakte
Uittreksel overlijdensakte
Uittreksel strafregister
Bewijs van woonst
Bewijs van wettelijke samenwoning
Bewijs van leven
Bewijs van nationaliteit
Aangifte wijziging beroep
Wettiging handtekening
Eensluidend verklaarde fotokopie
Slachtbrief of slachtbewijs

AANGIFTE ADRESWIJZIGING

Aangifte verhuis naar buitenland
Huisnummer
Huisnummerplaatje
Onthaal nieuwe inwoners

VERKIEZINGEN

Burgerzaken

Markt 1
8760 Meulebeke
T 051 48 80 80
F 051 48 54 40
bevolking@meulebeke.be

Openingsuren

ma

8 u. - 12 u.
13 u. - 19 u.

di - vr  

8 u. - 12 u.

za

9.30 u - 11.30 u

Sluitingsdagen