E-loket

De gemeente biedt u de mogelijkheid om via het digitaal loket online allerhande zaken geheel of gedeeltelijk af te handelen, zodat u niet altijd meer persoonlijk naar het gemeentehuis moet komen. U vindt ze hieronder terug.

Introductiefilmpje E-loket

BURGERZAKEN

Volgende documenten kunnen via het E-loket worden aangevraagd onder de rubriek "attesten en uittreksels bevolking":
- bewijs van woonst;
- samenstelling gezin;
- inschrijving op adres;
- levensbewijs;
- nationaliteitsbewijs;
- historiek van de adressen;
- bewijs van aangifte adreswijziging;
- historiek burgerlijke staat;
- bewijs van aangifte vertrek naar buitenland;
- attest laatste wilsbeschikking;
- attest verklaring afstand van organen.

Volgende documenten kunnen via het E-loket worden aangevraagd onder de rubriek "attesten en uittreksels burgerlijke stand":
- uittreksel geboorteakte;
- bewijs erkenning van een kind;
- bewijs van adoptie;
- uittreksel huwelijksakte;
- uittreksel echtscheidingsakte;
- uittreksel overlijdensakte;
- bewijs van nationaliteit.

Opgelet! Het E-loket is 24/24 en 7/7 'open', maar het afhandelen gebeurt uiteraard tijdens de werkuren. Vult u vanaf vrijdagavond iets in, dan wordt dit pas maandag behandeld.

MIJN DOSSIER

Mijn Dossier is een online toepassing die u toegang geeft tot uw dossier in het Rijksregister: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

Via de toepassing Mijn Dossier kunt u:

De documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als het document dat u bij de dienst burgerzaken kan afhalen. Volgende attesten zijn beschikbaar: