Nieuws uit de gemeente

Verhuis sociale dienst OCMW Meulebeke

Op 20 maart 2017 verhuist de sociale dienst van OCMW Meulebeke van Bonestraat 24 naar het gemeentehuis in Meulebeke. Door een nauwere samenwerking binnen eenzelfde gebouw met bijvoorbeeld de Woonwinkel, dienst Bevolking enz. kan de burger vanaf dan ook op één locatie terecht. In het Sociaal Huis...
Lees meer >

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN

Naar aanleiding van de wielerwedstrijd op open omloop voor alle categorieën (clubkampioenschap) geldt volgend tijdelijk verkeersreglement: Op zondag 19 februari 2017, vanaf 11u30 tot 18u00: Instelling éénrichtingsverkeer, uitgezonderd hulpdiensten, in volgende straten en volgens de bijgevoegde v...
Lees meer >

KOFFIETAFEL DEMENTIE

Maandag 27 februari 2017 De koffietafel gaat door om 14 u. tot 16 u. De bijeenkomsten zijn gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig. Voor wie Voor familieleden die binnen het gezin met dementie geconfronteerd worden. Wat Een moment van ONTMOETING en een plaats om ervaringen uit te wisselen met L...
Lees meer >

Activiteiten in de krokusvakantie

Sportkamp op Ter Borcht Maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart 2017 De sportdienst organiseert tijdens de schoolvakanties leuke sportkampen voor kleuters en kinderen van het 1ste leerjaar tot het 2de middelbaar. Sportkamp kleuters Sportkamp lager tot 2de middelbaar Inschrijvingen: https://meu...
Lees meer >

Carnaval in Ter Deeve

Dinsdag 28 februari 2017 om 14 u. We vieren carnaval in het dienstencentrum: Onze gast is niemand minder dan Paul Bruna! Hij is één van de populairste West-Vlaamse zangers en is vaak te zien op MENT-TV. Een optreden van Paul Bruna is zonder twijfel ambiance en er is ook veel aandacht voor het as...
Lees meer >

Help mee met de grote zwerfvuilactie!

Zaterdag 4 maart 2017 De jaarlijkse zwerfvuilactie gaat door op zaterdag 4 maart 2017 van 9 u. tot 12 u. De straten van de parochie Marialoop worden opgeruimd. Deze actie kan alleen slagen indien voldoende vrijwilligers meewerken! Als deelnemer (min. 10 jaar) bent u verzekerd, krijgt u een verfr...
Lees meer >

Update wegenwerken

Momenteel zijn er in de gemeente verschillende wegenwerken met grote hinder. De omleidingen moeten gevolgd worden. Herinrichting Bonestraat - Meentakstraat (03/10/16 - voorjaar 2018) Vanaf 09/01/2017 zullen de werken starten in het gedeelte van de Meentakstraat tussen de Bonestraat en het rondpu...
Lees meer >

Aperitiefconcert Ebano Quartet

Zondag 5 maart 2017 om 11 u. Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in het voorjaar opnieuw een aperitiefconcert. Op 5 maart ontvangen we Ebano Quartet, een klarinettenkwartet met gedeeltelijke roots uit de directe omgeving. Zorg dat u erbij bent, wij zorgen voor een gezellige sfeer en een lekk...
Lees meer >

Ophokplicht voor alle pluimvee!

Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Het hoog pathogeen karakter van deze stam moet nog bevestigd worden. Ten gevolge deze situatie zullen de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden. Vanaf...
Lees meer >

Rookmelders laten u niet stikken!

De West-Vlaamse hulpverleningszones slaan de handen in elkaar om iedereen bewust te maken voor het belang van rookmelders. Want er sterven nog steeds té veel mensen in een woningbrand. Meer info via de facebookpagina. Een rookmelder alarmeert u steevast bij brand. Rookmelders zijn trouwens ook v...
Lees meer >

Bekendmaking openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen - Midden West-Vlaanderen van 06/02/2017 tot en met 07/04/2017. Bekendmaking Meer info: Dienst Ruimtelijke Ordening - Markt 1, 8760 Meulebeke - 051 54 13 12 - ruimtelijke.ordening@meulebeke.b...
Lees meer >

Kinderopvang 't Berenhuisje: voorafinschrijvingen krokusvakantie

Voorafinschrijvingen krokusvakantie Wie tijdens de vakantie gebruik wil maken van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang 't Berenhuisje, moet vooraf plaats reserveren voor zijn kinderen (voorafinschrijven). Enkel kinderen die ingeschreven zijn in 't Berenhuisje (inschrijvingspapieren volle...
Lees meer >

Stedenbouwkundige verordening meergezinswoning

De stedenbouwkundige verordening met oog op het versterken van de woonkwaliteit bij meergezinswoningen, definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 12/10/2016, werd goedgekeurd door de deputatie op 15/12/2016, mits schrapping van een aantal bepalingen. Dit werd op 17/01/2017 bekendgemaakt in ...
Lees meer >

Politiecontroles februari 2017

ALCO DRUGS ACTIE Zaterdag 18/02 tot zondag 19/02 (20.00 - 04.00) opstelplaatsen: Dentergem Oostrozebeke Wielsbeke SNELHEID 01/02: 11.30 – 14.30 uur:  Meulebeke 06/02: 11.30 - 14.30 uur:  Meulebeke en Ingelmunster 08/02: 15.30 - 18.30 uur:  Ingelmunster  10/02: 06.30 - 09.30 uur:  Ingelmunster ...
Lees meer >

Energie sparen vanaf 2017? Vraag uw premie aan!

In 2017 kunt u volop genieten van energiepremies, fiscale voordelen en een energielening In Vlaanderen worden in 2017 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen in zowel een bestaande woning als in een nieuwbouwwoning. Daarnaast kunt u ook een energielening aanvragen via de energ...
Lees meer >

Herlokalisatie diensten in het gemeentehuis

Om de dienstverlening van de gemeente en het OCMW de komende jaren nog verder te optimaliseren, worden op dit moment al stappen gezet. Dit gaat van de verhuis van enkele administratieve diensten binnen het gemeentehuis, om alle diensten samen te huisvesten, tot het uitbreiden van de digitale die...
Lees meer >

Opmetingen riooldatabank

Vanaf dinsdag 17 januari tot eind maart is er een meetploeg van Asset op pad in Meulebeke, die in onderaanneming van Studiebureau Demey opmetingen doet voor de Aquafin-riooldatabank. Bij eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de technische dienst van de gemeente (051 541...
Lees meer >

70 km/u buiten de bebouwde kom

Sinds 1 januari 2017 geldt in Vlaanderen een snelheidslimiet van 70 km/u op iedere weg buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm is. Concreet voor Meulebeke betekent dit dat je buiten de bebouwde kom nergens meer dan 70 km/u mag rijden. Meer info
Lees meer >

Strengere regels voor foto identiteitskaart

Vanaf 16 januari 2017 gelden er strengere richtlijnen voor de foto op een identiteitskaart en kids-ID Moet u weldra een nieuwe identiteitskaart hebben? Dan moet u uitkijken of de foto wel voldoet aan de nieuwe normen. Die zijn namelijk strenger geworden. Vanaf 16 januari 2017 moeten de foto’s vo...
Lees meer >

Streekverkenners in 't West-Vlaamse hart

Vormingsreeks 'Streekverkenner' In onze regio trekken steeds meer klassen er met een veldwerkkoffer op uit.  De Explotheken worden alsmaar drukker bezocht en Zoom@regio loodst jaarlijks meer dan 500 kinderen fietsend door het West-Vlaamse hart.   Gelukkig kan het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse ...
Lees meer >

Gebruik water spaarbekken

De gemeenteraad heeft op 14 december 2016 een politiereglement vastgesteld voor het gebruik van water door derden uit het spaarbekken, aangelegd door de provincie langs de Brouckenstraat in Meulebeke. Enkel personen die in het bezit zijn van een badge kunnen gebruik maken van het spaarbekken. He...
Lees meer >

Wie verdient de cultuurprijs 2017?

De Meulebeekse Cultuurraad reikt in 2017 voor de derde maal de “Cultuurtrofee” uit en is op zoek naar kandidaten. Kent u iemand die een bijzondere artistieke of culturele prestatie heeft geleverd, iemand die het culturele imago van de gemeente Meulebeke op de kaart heeft gezet of een Meulebeekse...
Lees meer >

Projectgroep dienstverlening

Uw mening telt! Denk mee met het gemeentebestuur over de Meulebeekse dienstverlening Sinds dit voorjaar werd binnen het gemeentebestuur een projectgroep dienstverlening samengesteld. De gemeenschappelijke ambitie is om de Meulebeekse dienstverlening op een creatieve en professionele manier verde...
Lees meer >

Begraafplaatsen digitaal

Niemand staat graag stil bij de dood en afscheid nemen van iemand. Maar wanneer iemand uit de familie- of vriendenkring overlijdt, moeten er op enkele dagen tijd moeilijke keuzes gemaakt worden. De dienst Burgerzaken heeft een brochure opgemaakt die u kunt gebruiken om in alle rust de verschille...
Lees meer >