aaa
Printvriendelijke versie

Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan in een OCMW.

Het vast bureau neemt beslissingen als één geheel en staat in voor het voorbereiden van de dossiers voor de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de OCMW-raad, het dagelijks beheer van het OCMW en haar goederen en het toezicht op de werken en het personeel.

Het vast bureau vergadert wekelijks op maandagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Hebt u vragen of opmerkingen dan kunnen deze steeds gericht worden aan:

Het vast bureau
Markt 1
8760 Meulebeke
T 051 48 80 80
F 051 48 54 40
info@meulebeke.be

Naast de burgemeester maken vijf schepenen en de algemeen directeur deel uit van het vast bureau.

Er is mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.

Een klacht wordt bij voorkeur ingediend via het digitaal formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur: (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer )

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen via aangetekende mail op het adres binnenland@vlaanderen.be en ook nog op papier via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te richten aan “De toezichthoudende overheid, p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlynck Brussel, Thurn & Taxis-site -Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel