aaa
Printvriendelijke versie

OCMW-raad

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid en bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen alsook reglementen (bijvoorbeeld arbeidsreglementen of het reglement inzake richtbarema’s voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun) die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

De OCMW-raad komt elke tweede woensdag van de maand samen om 20 uur (onder voorbehoud) in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1, 8760 Meulebeke).

Deze zittingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer het om personen gaat, dan vergadert de OCMW-raad in geheime zitting.

Er is mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.

Een klacht wordt bij voorkeur ingediend via het digitaal formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur: (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer )

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen via aangetekende mail op het adres binnenland@vlaanderen.be en ook nog op papier via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te richten aan “De toezichthoudende overheid, p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlynck Brussel, Thurn & Taxis-site -Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel